กลุ่มสินค้า : เครื่องมือวัดและวิเคราะห์

ถ่วงจำเพาะแบตเตอรี่

ยี่ห้อ/รุ่น :NC/NO789

ชุดความถ่วงจำเพาะแบตเตอรี่

 
สามารถบอกสถานะทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้ 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า ใบเสนอราคา

อาจเป็นสินค้าที่คุณกำลังมองหา